NC Borská pole Otevřeno: 9:00 - 21:00
15. 9. 2019
Svátek má dnes Jolana

Události v nákupním centru


Archiv událostí

Poznávačka

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

1. Organizátor soutěže:

Organizátorem soutěže „Poznávačka NCBP“ je společnost Družstvo obchodníků Obchodního centra Borská pole, družstvo se sídlem U letiště 2/1074, 320 11 Plzeň.

 

2. Termín a popis soutěže:

Soutěž bude probíhat v prostorách Nákupního centra Borská pole dne 14. září 2019. V uvedeném termínu bude v pasáži Nákupního centra Borská v době od 12:00 hodin do 17:00 umístěna herní konzole s LED obrazovkou. Do soutěže se může zapojit každý, kdo se u hostesek prokáže paragonem – účtenkou, jejíž hodnota bude nejméně 2.000 korun. Pro zapojení do soutěže lze použít i několik účtenek najednou – jejich hodnoty je možné sčítat. Vždy však musí sečtená částka všech účtenek dosáhnout nejméně 2.000 korun. Pro vstup do hry nelze použít více jak dvě účtenky od stejného obchodníka (téhož obchodu). Pro účast v soutěži je možné použít pouze účtenky pořízené za nákup v obchodech Nákupního centra Borská pole. Přesný seznam obchodů je k nahlédnutí na správě Nákupního centra Borská pole. Pro účast v soutěži je možné použít pouze účtenky s datem 14. září 2019. Po předložení účtenky hosteskám má účastník možnost zapojit se do soutěže. Nejprve si zvolí kategorii od a) do e) ve které bude soutěžit. Každé kategorii odpovídá příslušná cena a počet hracích políček. Za každých utracených 500 korun, dostane účastník šanci odkrýt jedno políčko na hracím poli. Po odkrytí všech políček, na které má soutěžící nárok podle své útraty může soutěžící odpovědět na otázku „Co se skrývá na obrázku“. V případě správné odpovědi vyhrává soutěžící cenu odpovídající dané kategorii.  V případě chybné odpovědi pro účastníka hra končí. O předání ceny výherci musí být na místě sepsán předávací protokol. Všechny použité účtenky pro účast ve hře musí být na místě označeny. Označené účtenky už nelze použít pro další kolo hry. Hra končí v momentě, kdy jsou všechny ceny vydány nebo v 16:00 hodin. V případě výhry v kategorii A si hráč může vybrat mezi hlavní cenou nebo finanční odměně 4000,- Kč. Pokud se rozhodne pro finanční odměnu, má 60 minut na nakoupení dalších věcí v nákupním centru Borská pole. Pokud splní interval a přinese účtenky za minimálně 4000 Kč – vyplatí se mu na ruku čtyři tisíce korun. Všechny účtenky musí mít náležitosti jako všechny ostatní popsané výše zde v pravidlech. Interval se mění jen pokud hlavní cenu získává hráč po 16:00 hodině. Ten se pak zkracuje o minuty do konce soutěže tj. 16:00 Na všechny vydané peníze musí bát sepsán předávací protokol se všemi náležitostmi výše uvedenými.

 

3. Předání výhry:

Výhry budou výhercům předány v sídle společnosti Družstvo obchodníků Obchodního centra Borská pole, družstvo, ihned na místě. O předání výhry musí být sepsán předávací protokol, jinak nelze výhru předat. Pokud si však výherce nevyzvedne výhru nebo ji nepřevezme do 16:00 hod. v den konání akce, nárok na výhru propadá.

 

4. Podmínky účasti v soutěži:

Zúčastnit se mohou všechny osoby, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na této soutěži. Pokud by přesto nastala situace, že výhercem některé z cen se stane osoba uvedená v tomto odstavci tohoto herního řádu, jsou provozovatelé oprávněni odebrat takovému výherci výhru.

Účast v této soutěži není omezena věkem. V případě získání výhry osobou, která ještě nedovršila věku 18 let, bude organizátor soutěže požadovat na jeho/jejím zákonném zástupci, aby zastupoval výherce, byl přítomen při předávání výhry a poskytl svůj písemný souhlas s přijetím a převzetím výhry.

Účastí v této soutěži účastníci souhlasí (za osobu mladší 18 let tak činí jejich zákonný zástupce), že v případě výhry má organizátor soutěže právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamu týkajících se účastníků nebo jejich projevu osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro

reklamní a marketingové účely. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Používání mobilních telefonů, tabletů a jiných přístrojů s připojením k internetu není povoleno.

 

 

 

 

5. Uveřejnění pravidel soutěže:

Tato oficiální pravidla soutěže budou uveřejněna na oficiálních internetových stránkách společnosti Družstvo obchodníků Obchodního centra Borská pole, družstvo na internetovém serveru www.iborskapole.cz a budou po celou dobu trvání soutěže k nahlédnutí u hostesek. Účastníci jsou pravidly vázáni.

 

 

6. Oprávnění organizátora soutěže:

Organizátor soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito oficiálními pravidly se řídí platným právem České republiky.

Poznávačka 15.6.2019

V Poznávačce v Nákupním centru Borská pole se budou hádat turisticky nejoblíbenější destinace a památky. Velmi oblíbená Poznávačka udělá v sobotu 15. června 2019 od 12 hodin největší radost návštěvníkům,...

Poznávačka

Zamilovaná Poznávačka míří v květnu do NC Borská pole   Už 11. května 2019 se od 12 hodin uskuteční další díl oblíbené Poznávačky v NC Borská pole koná. Těšit se na ni mohou všichni, kteří jsou...

Přehled obchodů

© 2019 Nákupní centrum Borská pole
Created by Beneš & Michl